AYRINTILI BİLGİ VE İLETİŞİM İÇİN:  0262 229 37 47

Umur Kocaeli

Umur Basım Sertifikalar
Memnuniyetiniz İçin ; Kalite Yönetim Sistemi ile Sürdürülebilir Gelişimi Benimsedik

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi her tip ve büyüklükteki kuruluşun etkin kalite yönetim sistemi uygulamalarını ve çalıştırmalarını desteklemek için geliştirilmiş uluslar arası standartlardandır. Nitelikli çalışanları, yenilikçi ve katılımcı yönetim anlayışı ve etkin kaynak kullanımı ile ulaştığı teknoloji, hizmet ve kalite standartları çerçevesinde, kurumsal bir endüstri firması olarak Umur 1998 yılından itibaren TSE ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahiptir. Umur kalite konusunda yönetim taahhüdünü de alarak müşteri odaklı olmayı hedef almış ve tüm çalışanlarıyla aynı kalite anlayışı çerçevesinde üretim faaliyetlerine devam etmekte, ulusal ve uluslar arası kalite standartlarına uyum, sürekli gelişim ve değişim ile sektörde öncü firma olma hedefinden sapmadan ilerlemektedir.

Umur Basım Sertifikalar
Sağlığınız için ; Tek Kullanımlık Ürünlerimizde Hijyen ve Gıda Güvenliği Kalitesini “A” Katagorisinde BRC Sertifikası ile Belgeledik

BRC gıda endüstrisindeki işletmelerin gıda emniyeti ve güvenliği açısından çalışma şartlarını belirlemeye yönelik olarak hazırlanmış kapsamlı teknik bir standarttır. Bu standart, gıda firmalarının yasal şartlara tam olarak uyabilmelerini ve aynı zamanda tüketicileri en yüksek seviyede koruyabilmelerini sağlamak amacı ile geliştirilmiştir. UMUR, Tek Kullanımlık Ürünler sektörüne girdiği ilk günden bu yana önceliğini ‘kalite’ ve ‘hijyen’ olarak belirlemiş ve sektörün en hijyenik üretim koşullarını oluşturmuş ve bu hijyenik ortam için BRC Food Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesine sahip olmuştur.

Umur Basım Sertifikalar
FSC (Forest Stewardship Council) Sertifikası ile Çevreye Olan Duyarlılığımızı Daha da İleriye Taşıdık

Dünya ormanlarının korunması ve sürdürülebilirliğini sağlamak, iyi yönetilmiş, belgeli ormanlardan elde edilen ürünlerle üretim yaparak hem daha kaliteli hem de daha fazla çevreci ürünler elde etmek, tüm ormanların doğru yönetilmesini sağlamak için, ilgili metotları belirlemek, standartları tarif etmek ve akredite kuruluşlarla denetlemek için oluşturulan FSC CoC Yönetim Sistemi orman ham maddesinin tüketiciye ulaşana kadar geçen, işleme, imalat ve dağıtım gibi tüm safhaları kapsayan bir yönetim sistemidir. Çevre konusunda duyarlılığını her platformda dile getiren Umur, kaynak sıkıntısının ve orman tahriplerinin önüne geçmek, yaptığı ürünlerin kalitesini ve duyarlılığını önce çalışanlarına sonra müşterilerine ve tüm dünyaya göstermek için FSC CoC Belgesini almaya hak kazanarak sorumluluklarını ve duyarlılığını belgelemiştir.

Umur Basım Sertifikalar
TSE 12440 Faksimile Kağıtları Ürün Uygunluk Belgesi

Bu belge ile millî İhtiyaç ve imkânlarımız ön planda olmak üzere, uluslar arası standartlara ve ekonomik ilişkilerimiz bulunan yabancı ülkelerin standartlarındaki esaslara göre oluşturulmuş Türk Standartları Endüstrisine (TSE 12440) uygun olarak Faksimile Kağıtlarının ( Faks cihazında kullanılan termal ve normal kağıtlar) üretimini yaptığımızı kanıtlamış bulunmaktayız. UMUR üretim koşulları ve ürün standardına en üst seviyede uygunluk sağlayarak aldığı bu belge ile müşteri istek ve beklentilerini karşılayarak müşterilerine verdiği özen ve güveni bir kez daha göz önüne sermektedir.

Umur Basım Sertifikalar
Medikal Kağıtların Tıbbı Cihazlar Yönetmeliğine Göre CE Uygunluk Belgesi

Sağlık Bakanlığı Tıbbı Cihaz Yönetmeliğine uygun olarak firma kaydı yapılmış olan UMUR, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve ilgili diğer harmonize yönetmeliklere uygun Medikal Kağıt üretimi yaptığını ve ürettiği ürünün teknik şartları karşıladığını aldığı CE belgesiyle kanıtlayarak, müşterilerine ve insan sağlığına verdiği önemi göstermektedir.